Zakres badań

  • badania profilaktyczne pracowników
  • badania kierowców (wszystkich kategorii)
  • badania sanitarno-epidemiologiczne do książeczek zdrowia
  • badania do pozwolenia na posiadanie broni